Radio Hit FM

From the blog

Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia

Joi, 30 mai 2024, Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară publică.

Ședința începe la ora 13.00, la sediul Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, strada Bucovinei, nr. 6, și prin platforma online ZOOM.

Pe ordinea de zi se află următoarle proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia care au obținut premii, mențiuni sau medalii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare organizate în anul 2024 de Ministerul Educației și a cadrelor didactice care i-au pregătit

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, pentru derularea în anul 2024 a Proiectului „Două mâini pot salva o viață! Fii eroul meu!”

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul programului Intelligent Cities Challenge al Comisiei Europene

4.Proiect de hotărâre privind modiHcarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 iunie 2024

5.Proiect de hotărâre privind înHințarea unității post-implementare și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru proiectul Ansamblul Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, COD MYSMIS 139939

6.Proiect de hotărâre privind modiHcarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 377/30.08.2022 cu privire la acordarea unui ajutor Hnanciar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/nepoților

7.Proiect de hotărâre privind înHințarea Secțiilor de „Gimnastica ritmica” si „Volei” în cadrul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizatiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public de salubrizare stradală, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Alba Iulia

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare stradală, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Alba Iulia

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Alba Iulia în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

12.Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

13.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru construire „LOCUINȚE COLECTIVE (D+P+3E), ÎMPREJMUIRE ȘI DOTĂRI AFERENTE” Municipiul ALBA IULIA, Str. SEPTIMIUS SEVERUS F.N., Jud. ALBA

14.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. în vederea „CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCȚIE ȘI REALIZARE ACCES” Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. GĂRII, Nr. 17B

15.Proiect de hotărâre pentru respingerea PLÂNGERII PREALABILE privind REVOCAREA ÎN PARTE/ÎN TOTALITATE A HCL NR. 341/2023, PRIVIND APROBAREA P.U.Z. – ULUI PENTRU ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR situat în Municipiul Alba Iulia Strada Gheorghe Șincai formulată de BÎCU ANA, ȘTEF LIDIA și ȘTEF DAVID-ALEXANDRU prin avocat Beleiu Gheorghe Cornel

16.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile având ca obiect revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 132/2024 privind decizia de expropriere a unor imobile (terenuri), in vederea realizarii drumului de acces intre strazile Emil Racovita si Victor Babes pentru obiectivul de investitii:INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Sincai, F.N., judet Alba

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.13.085/2005 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC PROMETEU SRL

18.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia, aprobat prin HCL nr.334/2022, completat prin HCL nr.381/2023 și prin HCL nr.85/2024

19.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Rodnei, nr.1, către Parohia Ortodoxă Română ”Lumea Nouă” Alba Iulia

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.1

21.Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 257 mp (din măsurători topo 282 mp) teren intravilan înscris în CF.nr.104799 – Alba Iulia cu nr.topo.639/1/2 situat în Alba Iulia, Str. Nufărului nr.6, Jud. Alba în favoarea numiților Răspopescu Camil și Răspopescu Constantina

22.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unui imobil înscris în: CF nr.71020 în suprafață de 605 mp, aferent străzii Ipotești, aTat în proprietatea numitei Borșan Delia născută Moisă

23.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – rectiHcarea suprafaței unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, Jud. Alba, înscris în CF.nr.87511 Alba Iulia cu nr.top.3625/2/7

24.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – rectiHcarea suprafaței unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Str. Arieșului nr.66,Bl.256, parter, Jud. Alba, înscris în CF.nr.74032 Alba Iulia cu nr.cad.74032 (2308/2/4/2/3/3/1)

25.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unor imobile înscrise în: CF nr.86437, CF nr.120094, CF nr.98788, CF nr.109779, CF nr.101902, CF nr.102157 și CF nr.110799, CF nr.109671, CF nr.104007, CF nr.109690, CF nr.110094, CF nr.109903, CF nr.110113, CF nr.109755, CF nr.110146, CF nr.109802, CF nr.110134, CF nr.109831, CF nr.110967, CF nr.109971, CF nr.97627, CF nr.116474 și CF nr.112183, aferente străzii Șiria

26.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unor imobile înscrise în: CF nr.110920, CF nr.108836 și CF nr.110919, aferente străzii Emil Cioran

27.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unor imobile înscrise în: CF nr.115241, CF nr.115250 și CF nr.112494, aferente străzii Luncile Prigoanei

28.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unui imobil înscris în: CF nr.75160 în suprafață de 1697 mp, aferent străzii Erou Popa Vasile Claudiu si Costache Romanescu, aflat în proprietatea numitului Dreghiciu Ioan Alexandru.

29.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public, a unui imobil înscris în: CF nr. 114595 în suprafaţă de 1432 mp, aferent străzii Hera, Iris și Ion Mincu

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de actualizare date – modiHcare suprafață și dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, FN, intre blocurile A 13 si A 14

Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 30 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 30 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Citește și:

The post Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia appeared first on albapesurse.