Radio Hit FM

From the blog

Sancțiuni pentru părinții care nu asigură frecvența școlară a elevilor în învățământul obligatoriu!

Ministerul Educației propune noi obligații pentru părinți și școli prin viitorul Contract educațional

Ministerul Educației a pus în consultare publică, miercuri, un proiect de Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), care include viitorul Contract educațional. Conform acestuia, părinții și reprezentanții legali vor avea noi obligații, printre care participarea la ședințele cu părinții și asigurarea unei ținute decente pentru copiii lor la școală.

Proiectul introduce o serie de măsuri suplimentare atât pentru părinți, cât și pentru unitățile de învățământ, inclusiv supravegherea audio-video a elevilor și sancțiuni pentru refuzul de a semna Contractul educațional. De asemenea, părinții vor trebui să-și exprime acordul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor, acord considerat un drept, nu o obligație.

Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul educațional nu va mai fi verificată de comitetele de părinți, ci va trece sub monitorizarea inspectoratelor școlare.

Contravenții și sancțiuni

Proiectul prevede sancțiuni pentru părinții care nu asigură frecvența școlară a elevilor în învățământul obligatoriu. Aceștia vor fi amendați cu sume între 100 și 1.000 lei sau vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității.

Obligații pentru unitățile școlare

Unitățile școlare vor avea, de asemenea, noi obligații, printre care:

  • Solicitarea implicării părinților și elevilor în stabilirea disciplinelor opționale.
  • Informarea periodică a părinților despre rezultatele școlare și comportamentul elevilor.
  • Solicitarea acordului pentru fotografierea și supravegherea audio-video a elevilor în timpul programului școlar.
  • Înregistrarea oricărei sesizări referitoare la abateri disciplinare comise de personalul școlii sau de elevi.

Obligații pentru părinți

Părinții vor trebui să:

  • Comunice continuu cu personalul școlii pentru a asigura participarea optimă a copilului la procesul educațional.
  • Își exprime acordul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor și pentru serviciile de consiliere școlară.
  • Participe la ședințele de consiliere parentală și la ședințele cu părinții, fie online, fie fizic.
  • Asigure ținuta decentă a copiilor în unitățile de învățământ, conform regulamentelor în vigoare.

Măsuri pentru elevii indisciplinați

Proiectul include și propunerea de a crea săli speciale în școli pentru elevii care deranjează orele, aceștia urmând să primească „lectură suplimentară” și „completarea de fișe de lucru”.

The post Sancțiuni pentru părinții care nu asigură frecvența școlară a elevilor în învățământul obligatoriu! first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.