Radio Hit FM

From the blog

O nouă formulă de calcul pentru salariul minim, stabilită până pe 15 noiembrie

Ministerul Muncii trebuie să stabilească o nouă formulă de calcul pentru salariul minim brut garantat în plată, în conformitate cu cerințele impuse de Comisia Europeană prin Directiva 2041/2022. Noua formulă va trebui să reflecte condițiile sociale și economice din România, precum și evoluția indicatorilor economici relevanți.

Directiva europeană 2041/2022, care urmează să fie transpusă în legislația națională până la 15 noiembrie 2024, urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în Uniunea Europeană. Directiva stabilește un cadru pentru:

  • Asigurarea unui grad corespunzător de adecvare a salariilor minime legale pentru a garanta condiții de trai și de muncă decente;
  • Promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor;
  • Îmbunătățirea accesului lucrătorilor la drepturile de protecție a salariului minim.

Prezenta directivă nu afectează autonomia partenerilor sociali și dreptul acestora de a negocia și încheia convenții colective.

Criteriile naționale pentru calcularea salariului minim

În conformitate cu Directiva, criteriile naționale pentru calcularea salariului minim trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

  • Puterea de cumpărare a salariilor minime legale, luând în considerare costul vieții;
  • Nivelul general al salariilor și distribuția acestora;
  • Rata de creștere a salariilor;
  • Nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.

Statele membre pot utiliza, în plus, un mecanism automat de ajustare a indexării salariilor minime legale, cu condiția ca aplicarea acestui mecanism să nu conducă la o scădere a salariului minim legal. De asemenea, statele membre pot folosi valori de referință orientative, cum ar fi 60% din salariul median brut și 50% din salariul mediu brut, pentru a evalua gradul de adecvare a salariilor minime legale.

Directiva a fost adoptată pe 22 octombrie 2022, iar statele membre trebuie să adopte măsurile necesare pentru conformare până la 15 noiembrie 2024. Aceste măsuri trebuie să conțină o trimitere la Directivă și să fie comunicate Comisiei Europene.

The post O nouă formulă de calcul pentru salariul minim, stabilită până pe 15 noiembrie first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.