Radio Hit FM

From the blog

Finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru pentru soluții IT performante în administrația publică locală

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 alocă 20 milioane euro pentru realizarea de software dedicat administrației publice locale! În cadrul Priorității 2 – O regiune digitală a Programului, care răspunde cerințelor Obiectivului specific 1.2 al politicilor de dezvoltare europene privind ”Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Intervenția 2.1.1 – ”Comunități digitale pentru o regiune inteligentă” își propune dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații de e-guvernare sau a serviciilor digitale pentru administrație, precum și dezvoltarea conceptului de Smart City.

”Digitalizarea generală și implementarea sistemelor sau soluțiilor IT în administrația publică, nu fac obiectul acestui apel. Este necesar ca rezultatele obținute să ofere deschidere spre interoperabilitate și să respecte principiile de securitate cibernetică și accesibilitate. Această acțiune vizează, în aceeași logică, dezvoltarea conceptului de Smart City în municipiile regiunii.

Fondurile alocate vor susține dezvoltarea/ testarea/ platforme/ soluții/ aplicații pentru susținerea diverselor servicii publice de interes, fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare, respectiv a oricărui tip de echipamente, senzori, diverse obiecte, care presupun implementarea soluțiilor digitale. Obiectivul nostru este ca, la finalizarea proiectelor finanțate prin acest apel, cel puțin 96.000 de utilizatori să aibă acces la servicii, produse și procese digitale publice, noi și optimizate de către cel puțin 30 de UAT-uri din regiune”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul Intervenției 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale pot solicita finanțare unitățile administrativ-teritoriale (orașe/ municipii/ comune) aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul urban, cât și din mediul rural, unitățile administrativ-teritoriale – JUDEȚ din Regiunea Centru și parteneriatele între oricare din categoriile enumerate.

Pentru acest apel lansat azi, 20.06.2024, perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi între 20.08.2024, ora 12:00 – 20.11.2024, ora 12:00.

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Cererile de finanțare depuse trebuie să aibă o valoare minimă a fondurilor nerambursabile solicitate de 15.000 euro și valoarea lor maximă neputând depăși 500.000 euro. Cofinanțarea beneficiarului aplicabilă cheltuielilor eligibile este de minim 2%.

Acțiunea acordă atenție specială dezvoltării de soluții digitale scalabile și adaptabile, care să poată fi aplicate atât în contexte urbane, cât și rurale. Proiectele realizate de UAT, individual sau în parteneriat, trebuie să ducă la crearea de aplicații și servicii digitale accesibile și ușor de folosit de către toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilități și cele din zonele defavorizate.

Aceasta va implica proiectare inclusivă și intuitivă, pentru ne a asigura că nicio categorie de cetățeni nu este lăsată în urmă în procesul de digitalizare.

În extinderea conceptului de Smart City, acțiunea va include și inițiative de sustenabilitate, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a promova un stil de viață ecologic. Se va încuraja folosirea tehnologiilor care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă, cum ar fi gestionarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de carbon.

Acest apel aferent Intervenției 2.1.1 – Comunități digitale pentru o Regiune inteligentă din cadrul PR Centru este orientat spre susținerea dezvoltării digitale, scopul acestuia fiind creșterea gradului de digitalizare al administrațiilor publice locale din regiune. Obiectivul general al apelului se subsumează obiectivului de valorificare a avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor și al autorităților publice.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+.

Detalii apel proiecte

Codul MySMIS al apelului: PRC/444/PRC_P2/OP1
Perioada de depunere a proiectelor: 20.08.2024, ora 12:00 – 20.11.2024, ora 12:00
Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.
Bugetul alocat apelului de proiecte este de 20.000.000 euro.

Solicitanți eligibili:

a) Unități administrativ-teritoriale (orașe/municipii/comune) aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)
b) Unități administrativ-teritoriale – JUDEȚ din Regiunea Centru
c) Parteneriatele între oricare din categoriile enumerate

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate:
-minim 15.000 euro
-maxim 500.000 euro

Activități eligibile

A.Activități aferente activității de bază

a.Dezvoltarea de soluții digitale pentru serviciile publice locale: dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații/platforme de e-guvernare sau servicii digitale noi sau semnificativ îmbunătățite. De asemenea, este necesar ca rezultatele obținute să ofere deschidere spre interoperabilitate și în linie cu principiile de securitate cibernetică și accesibilitate. Sunt eligibile următoarele soluții digitale, fără a se limita la acestea:

-soluții (aplicații/platforme) de e-guvernare locală și județeană
-soluții (aplicații/platforme) de gestiune integrată de accesare datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/compartimente din cadrul aceleiași instituții;
-platforme pentru managementul integrat al bunurilor publice
-soluții care integrează tehnologiile lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii, etc.);
aplicații și sisteme digitale de măsurare/cartare/ajustare a consumului de energie și resurse în diverse spații publice (de ex. energie electrică pentru spații deschise, energie electrică/termică pentru spații închise, apă pentru irigarea spațiilor verzi etc.);
-platforme pentru managementul digital al documentelor și al arhivelor;
-alte soluții, platforme, aplicații orientate spre digitalizarea proceselor, eliberarea documentelor în format electronic, inclusiv prin utilizarea semnăturii electronice.

b.Acțiuni de tip Smart City, în municipiile Regiunii Centru, care pot acoperi una sau mai multe din verticalele Smart City – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living și Smart Governance. Va fi sprijinită dezvoltarea, testarea/pilotarea/punerea în funcțiune și experimentarea de sisteme, platforme, soluții, aplicații pentru susținerea diverselor servicii publice fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare (echipamente, componente, senzori, etc.) care presupun implementare. Sunt eligibile următoarele soluții digitale, fără a se limita la acestea:

-sisteme și platforme pentru monitorizarea activității în spații/piețe publice, zone de agrement, alte locuri de interes, în vederea reducerii infracționalității și menținerii siguranței publice;
-aplicații și platforme pentru monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător;
-platforme și aplicații pentru comunicarea cu cetățenii pentru implicare civică/ acțiuni de voluntariat, raportare probleme etc.;
-platforme și aplicații de tip funcționar public virtual pentru soluționarea obligațiilor cetățenești, pentru plăți de taxe și impozite, obținere de certificate, atestate, documente eliberate de instituții;
-sisteme și aplicații de management al traficului/locurilor de parcare și optimizare a transportului public;
-soluții de aplicații/platforme integrate, care să includă facilități conform celor enumerate sau de alt fel.

B.Activități conexe activității de bază

a.Activități de instruire pentru persoanele care se vor ocupa de serviciul electronic nou dezvoltat
b.Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD/SEE, care pot viza următoarele tipuri de acțiuni, fără a se limita la acestea:

Identificarea soluțiilor digitale în scopul îmbunătățirii capacității administrative și a interacțiunii cu publicul, prin conlucrarea între comunitățile/administațiile publice model și comunitățile/administațiile publice rămase în urmă;
Schimbul de cunoștințe pentru a asigura interoperabilitatea datelor;
Schimburi de bune practici în domeniul digitalizării publice;
Transfer de cunoștințe conexe între regiunile model și regiunile rămase în urmă în ceea ce privește adoptarea modelelor digitale și transformarea digitală.

c.Activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului
d.Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
e.Activități privind auditul financiar extern al proiectului

Soluțiile digitale propuse în cadrul proiectului vor fi dezvoltate în concordanță cu prevederile Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

ADR Centru

Citește și:

The post Finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru pentru soluții IT performante în administrația publică locală appeared first on albapesurse.