Radio Hit FM

From the blog

Amenzi de peste 26.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba

alba

Unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului Teritorial de Muncă Alba îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În clipa de față, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale , dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii: campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind
dialogul social, care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele activității inspectorilor de muncă în perioada 3-7 iunie 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 324
Din care 202 de femei
Număr deficienţe constatate: 94
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 13
din care:
-8 avertismente
-5 amenzi in cuantum de 26.500 lei (din care o amendă in valoare de 20.000 lei pentru o persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare – art.260 alin.1. lit.”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale:

-primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 53
Număr deficienţe constatate: 50
Număr de măsuri dispuse: 50
Angajatori sancționați: 1
Nr. sancţiuni aplicate: 1
din care:
-1 avertismente;
Nr. evenimente cercetate : 1
Nr.evenimente in curs de cercetare : 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citește și:

The post Amenzi de peste 26.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba appeared first on albapesurse.