Radio Hit FM

From the blog

Amenzi de 13.500 de lei date de inspectorii ITM Alba

alba

Pentru anul 2024, unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale , dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii, și anume :

Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social ,care se derulează în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2024.

  Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

  În perioada 1-5 iulie 2024, activitatea inspectorilor de muncă poate fi redată în următoarele cifre:

  În domeniul relaţiilor de muncă:

  Total unităţi controlate: 42
  Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 614
  Din care 283 de femei
  Număr deficienţe constatate: 83
  Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: două amenzi în valoare de 5.000 lei

  Principalele deficienţe constatate în controale:

  -nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
  -nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  -contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  -nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
  -neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  -neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  -nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului; dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
  -nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  -nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

  Nr. total unităţi controlate: 25
  Număr deficienţe constatate: 15
  Număr de măsuri dispuse : 15
  Angajatori sancționați: 5
  Nr. sancţiuni aplicate: 7…. din care:
  -2 amenzi – 8.500 lei;
  -5 avertismente;
  Nr.evenimente comunicate : 2
  Nr.evenimente in curs de cercetare : 3
  Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

  Principalele deficienţe stabilite în controale:

  Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
  Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
  Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
  Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
  Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
  Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

  Citește și:

  The post Amenzi de 13.500 de lei date de inspectorii ITM Alba appeared first on albapesurse.