Radio Hit FM

From the blog

Alba: Planul Județean de Măsuri și Acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade de caniculă și secetă hidrologică din anul 2024

JSU Alba a aprobat planul Județean de Măsuri și Acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade de caniculă și secetă hidrologică din anul 2024…

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat de prefectul Nicolae Albu, în data de 28.05.2024, a fost aprobat Planul Județean de Măsuri și Acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade de caniculă și secetă hidrologică din anul 2024.

În funcţie de posibilele consecinţe ale temperaturilor maxime extreme, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:

Atenţionare Cod galben se emite când:
a).valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activităţi în exterior;
b).poate fi înrăutăţită starea bolnavilor cu afecţiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie sau mentale.

Avertizare Cod portocaliu se emite când:
a).valorile de temperatură pot pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate;
b).persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade;
c).pot exista probleme în alimentarea cu electricitate;
d).poate fi afectată viaţa animalelor;
e).în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu;
f).traficul rutier şi feroviar poate fi afectat;

Avertizare Cod roşu se emite când:
a).temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar şi cele cu o stare de sănătate bună;
b).temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse maladii sau pentru persoanele izolate;
c).persoanele care lucrează în aer liber trebuie să-şi întrerupă activitatea;
d).pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate;
e).poate fi afectată viaţa animalelor;
f).în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major şi pe arii extinse de incendiu;
g).traficul rutier şi feroviar poate fi puternic afectat;

Comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi instituțiile județene cu responsabilități în domeniu, vor acţiona în sensul asigurării materiale a capacităţii de acţiune în situaţia amplificării fenomenelor meteorologice, luând măsurile care se impun, în funcție de codurile stabilite, printre care menționăm:

-Verificarea măsurilor instituite de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pentru identificarea grupurilor de populaţie care prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară (centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici şi persoane cu handicap, centre de plasament, unităţi de asistenţă medico-socială, spitale, etc);

-Sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în verificarea calităţii apei distribuite populaţiei prin sistemul centralizat de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie, după caz;

-Susţinerea eforturilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă potabilă şi menajeră necesare populaţiei şi pentru adăparea animalelor;

-Coordonarea acţiunilor privind verificarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sistemul centralizat de distribuţie sau surse locale;

-Stabilirea unor măsuri privind restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare atunci când situaţia o impune;

-Verificarea tehnicii de intervenţie şi a gradului de asigurare cu combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor.

-Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile. Acestea se vor amplasa în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate. Se vor lua măsuri pentru asigurarea funcţionării acestora în caz de caniculă;

-Luarea măsurilor necesare pentru toaletarea copacilor, posibil afectați de furtuni;

-Verificarea acoperișurilor clădirilor și a elementelor instabile/desprinse de pe fațadele clădirilor care pot cădea pe timpul furtunilor și luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemelor constatate;

-Identificarea punctelor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuire, sau stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele aflate în dificultate;

-Urmărirea surselor de apă din punctele de alimentare (fântâni, rezervoare, bazine) şi supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua de alimentare. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată atât prin mijloace mass-media privind nepotabilitatea sursei cât şi prin inscripţionarea cu mesajul: „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”;

-Identificarea persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă, comunicarea acestora la Direcţia de Sănătate Publică, colaborarea cu D.S.P. şi medicii de familie pentru ajutorarea acestora;

-Stabilirea unor măsuri privind restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare atunci când situaţia o impune;

-Identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării acestora şi utilizarea acestora la nevoie;

-Identificarea de mijloace (cisterne) necesare pentru transportul apei potabile la comunitățile afectate de lipsa apei potabile;

-Stabilirea şi asigurarea necesarului de efective şi mijloace pentru transportul apei potabile și menajere în localităţile grav afectate de secetă;

-Stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole;

-Acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale şi turistice în domeniul protecţiei şi evacuării personalului, organizării şi funcţionării sistemelor de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu şi protecţie civilă, evacuarea, transportul şi depozitarea bunurilor şi valorilor, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, punerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu şi protecţie civilă şi stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu forţele de intervenţie;

-Verificarea tehnicii de intervenţie şi a gradului de asigurare cu combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor;

-Instruirea conducătorilor structurilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor legale care le revin;

-Urmărirea gestionării deşeurilor de către agenţii economici, în conformitate cu prevederile H.G. nr.856/2002;

-Executarea de patrulări şi observaţii din punctele cu vizibilitate mare, în special în masivele expuse la incendii şi pe traseele turistice

-Asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare şi hipertermie

-Asigurarea dotarea punctelor de prim-ajutor cu resurse materiale şi umane;

-Verificarea agenţilor economici în ce priveşte asigurarea condiţiilor de microclimat la locurile de muncă, a respectării programului de lucru prin alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus şi a asigurării apei minerale în cantităţi suficiente;

-Controlul respectării lanţului frigorific pentru produsele alimentare cu risc de alterare;

-Alte măsuri organizatorice.

Prefectul Nicole Albu a solicitat autorităților și instituțiilor implicate în acţiunile specifice prevenirii și combaterii efectelor cauzate de caniculă și secetă, implicare maximă în sensul protejării populației, în special a persoanelor vulnerabile.

„Să fim pregătiți în caz de caniculă și secetă să putem asigura transportul de urgență a apei și apei menajere în zonele afectate de secetă, să acordăm sprijinul în punctele de prim ajutor și să avem în vedere în special persoanele vulnerabile: persoanele vârstnice, persoanele care locuiesc singure, persoanele bolnave, femeile însărcinate, persoanele fără adăpost, etc. Solicit să desfășurăm activități de prevenție, de informare a cetățenilor și este extrem de important ca la nivelul localităților să fie organizate puncte, unde se poate asigura asistență medicală și distribuire gratuită a apei”, a precizat prefectul Nicolae Albu.

Instituțiile membre ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de vară, precum și comitetele locale pentru situații de urgență, vor întocmi Planurile proprii de măsuri și le vor transmite în format electronic Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Alba, până cel târziu în data de 15.06.2024.

Instituția Prefectului Județul Alba

Citește și:

The post Alba: Planul Județean de Măsuri și Acțiuni pentru perioada sezonului de vară și în perioade de caniculă și secetă hidrologică din anul 2024 appeared first on albapesurse.