Radio Hit FM

From the blog

Alba: Amenzi de peste 135.000 de lei date de inspectorii de muncă

alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale, dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii, și anume :

1.Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind
dialogul social ,care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

2.În perioada 29.05.-01.06.2024 s-a desfășurat la nivelul județului Alba, Campania Națională de identificare a muncii nedeclarate si de verificare a respectării prevederilor legale in domeniul relațiilor de muncă in unităților din sectorul jocurilor de noroc și pariurilor, iar in domeniul securității și sănătății in muncă Campania Națională de verificare a serviciilor externe de prevenire și protecție din activitatea de securitate și sănătate in muncă.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele inspectorilor de muncă în perioada 27-31 mai 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 41
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.143
Din care – femei : 502
Număr deficienţe constatate: 82
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 16
din care:
-7 avertismente ;
-6 amenzi in cuantum de 132.500 lei (din care 4 amenzi in valoare de 120.000 lei pentru 6 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare la 4 societăți comerciale-art.260 alin.1. lit.”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului; dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 51
Număr deficienţe constatate: 74
Număr de măsuri dispuse : 74
Angajatori sancționați: 10
Nr. sancţiuni aplicate: – 12 din care:
-11 avertismente;
-1 amendă de 3.000 lei;
Nr. evenimente comunicate : 1
Nr.evenimente in curs de cercetare : 3
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citește și:

The post Alba: Amenzi de peste 135.000 de lei date de inspectorii de muncă appeared first on albapesurse.