Radio Hit FM

From the blog

ADR Centru: Ateliere de scriere a aplicațiilor Erasmus pentru educația adulților sau formare profesională

Reprezentanții organizațiilor care lucrează în sectorul social, precum și reprezentații unităților de educație din sistemul de învățământ dual din Regiunea Centru, să participe la un atelier de pregătire de 2 zile, pe parcursul căruia vor învăța de la specialiștii ce derulează programul Erasmus+, cum se scrie o aplicație eligibilă la finanțare prin program. Temele propuse pentru aceste ateliere sunt Educația Adulților sau Formare Profesională – VET, iar participarea este gratuită. Atelierele de scriere proiecte Erasmus sunt organizate de Europe Direct Regiunea Centru, alături de structura gazdă – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – cu sprijinul lectorilor din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Temele au fost propuse astfel încât să asigure îmbunătățirea calității aplicațiilor de finanțare depuse, respectiv pentru creșterea nivelului de pregătire al participanților la mobilități europene: adulți și elevi.

Perioada de desfășurare a atelierelor este propusă luând în considerare termenele de depunere a cererilor de finanțare. Pentru Educația Adulților termenul de depunere proiecte este 1 octombrie, respectiv primăvara anului 2025 pentru mobilități în Formare Profesională – VET. Perioada de desfășurare propusă este finalul lunii august, astfel încât să existe cel puțin o lună până la pregătirea viitoarelor proiecte. Persoanele care doresc să participe vor completa un formular de participare, urmând ca reprezentanții ANPCDFP să selecteze participanții din persoanele înscrise, dacă numărul acestora depășește numărul locurilor disponibile/atelier.

Programul Erasmus+ oferă oportunități organizațiilor active în domeniul educației și formării profesionale pentru a se dezvolta. Aceste oportunități se concretizează în activități prin care persoanele implicate în acest domeniu să interacționeze și să învețe împreună, dar și alături de profesioniști din organizații europene, să participe la schimburi de bune practici și la crearea și implementarea de resurse educaționale inovatoare care produc schimbare.

Bugetul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 este estimat la 26,2 miliarde EUR, sumă ce reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020). Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Înscrierile pentru participare la aceste ateliere se fac prin prin completarea formularului : https://forms.gle/Nu3NH4hGzx86ELqc6

TERMEN COMPLETARE – 28 IUNIE 2024!

Cine poate participa:

-reprezentanții organizațiilor care lucrează în sau cu sectorul social – Educația adulților
-reprezentanți entități învățământ profesional/dual – Formare Profesională

Tematică: Educația adulților și formare profesională ”VET”
Unde: în unul din județele Regiunii Centru (Alba,  Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)
Traineri: specialiști ANPCDEFP
Participare: gratuită, sunt asigurate mesele

Detalii privind temele abordate:

FORMARE PROFESIONALĂ: Activitățile de învățare în domeniul educației și formării profesionale sunt concepute pentru a avea un impact pozitiv asupra cadrelor didactice, persoanelor aflate în formare inițială, formatorilor și experților, dar și la nivel organizațional, comunitar și al politicilor și practicilor din sectorul VET.

Prin Erasmus+ pot fi finanțate proiecte sub două tipuri de acțiuni în domeniul formare profesională: una destinată mobilităților transnaționale și alta destinată parteneriatelor pentru cooperare.

În ceea ce privește acțiunea destinată mobilităților, aceasta acoperă: proiecte de scurtă durată, proiecte cu acreditare, acreditarea VET. Parteneriatele pentru cooperare finanțează următoarele tipuri de proiecte: parteneriate de cooperare și parteneriate la scară mică (de mică anvergură).

Organizațiile eligibile: Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate exclusiv de organizații, iar în sectorul formare profesională- VET pot depune candidaturi instituțiile publice și private care demonstrează că derulează activități în domeniul formării profesionale, precum și cele care activează pe piața muncii.

Grupuri țintă:Pentru proiectele relevante în domeniul educației și formării profesionale, grupurile țintă principale sunt: persoanele aflate sau implicate în formare profesională inițială și continuă din domeniul educației și formării profesionale, profesioniștii și formatorii, personalul organizațiilor de educație și formare profesională inițială, formatorii și profesioniștii din întreprinderi.

EDUCAȚIA ADULȚILOR: activitățile de învățare în domeniul educației adulților sunt concepute pentru a asigura creșterea calității educației formale, informale și nonformale a adulților prin îmbunătățirea calității ofertei de educație a adulților în ceea ce privește competențele-cheie și alte competențe de viață. Organizațiile care oferă educație formală, informală și non-formală pentru adulți au oportunitatea să extindă și să diversifice oferta de educație a adulților prin formarea personalul nedidactic care lucrează în domeniul educației.

Pot fi finanțate proiecte sub două tipuri de acțiuni în domeniul educației adulților: una destinată mobilităților transnaționale și alta destinată parteneriatelor pentru cooperare. În ceea ce privește acțiunea destinată mobilităților, aceasta acoperă: proiecte de scurtă durată, acreditarea AE (adult education). Parteneriatele pentru cooperare finanțează următoarele tipuri de proiecte: parteneriate de cooperare și parteneriate de mică anvergură.

Organizațiile eligibile:Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate exclusiv de organizații, iar în sectorul AE pot depune candidaturi instituțiile publice și private care demonstrează că derulează activități formale, informale și nonformale în acest domeniu. În cadrul programului Erasmus+, în România, sunt eligibile să candideze pentru domeniul educației adulților organizațiile care oferă orice tip de formare care NU are caracter de formare profesională (iniţială sau continuă)..

Grupuri țintă:Pentru proiectele relevante în domeniul educației adulților, grupurile-țintă principale sunt: persoanele aflate sau implicate în educația adulților, formatori și toate celelalte tipuri de experți și personal nedidactic din domeniul educației pentru adulți. De asemenea, în domeniul educației adulților, în proiectele de mobilitate este eligibilă și mobilitatea cursanților („adult learners”), DOAR pentru adulții care nu au finalizat 8 ani de școală sau, în cazul îmbunătățirii competențelor digitale, a adulților seniori (peste 65 de ani); aceștia pot merge în mobilitate cu condiția să fie înscriși la un curs de formare oferit de organizația/instituția beneficiară a proiectului.

ADR Centru, 14.06.2024

Citește și:

The post ADR Centru: Ateliere de scriere a aplicațiilor Erasmus pentru educația adulților sau formare profesională appeared first on albapesurse.